• Nguyễn Thị Thúy Hiền lúc 28-08-2017 11:02 (147 lượt xem) Thắc mắc môn tâm lí học kinh doanh
  Chào thầy/ cô, cho e hỏi môn tâm lý học kinh doanh là môn bắt buộc hay tự chọn ạ
 • Nguyễn Thị Châu Long lúc 2017-08-28 11:21:28

  Chào em,

  Do em học ngành Kế toán nên cô trả lời theo CTĐT của ngành kế toán em nhé! (Em có thể tải CTĐT đầy đủ trên web Khoa: http://fe.hcmute.edu.vn/TopicId/3b8908d4-b309-47ea-8083-f3011ae2f56a/nganh-ke-toan 

  Môn Tâm lý học kinh doanh mã môn học BUSP221106, 2 tín chỉ là môn học tự chọn em nhé, và môn này em học ở học kỳ 2 năm nhất chọn 2 trong 6 môn (mỗi môn 2TC) em nhé!

  1. Kỹ năng thuyết trình (PRSK320705)
  2. Tâm lý học kinh doanh (BUSP221106)
  3. Tiếng Việt thực hành (TVTH230138)
  4. Trình bày các văn bản và văn bản KHKT (TDTS320805)
  5. Nhập môn Logic học  (INLO220405)
  6.Cơ sở văn hóa Việt Nam (IVNC320905)

   

  Em lưu ý để đăng ký môn học cho phù hợp em nhé! Liên quan đến phần tự chọn và bắt buộc trên trang online Khoa và Bộ môn sẽ kiểm tra lại ở Phòng Đào tạo.

  Chúc em học tốt!

  Cô Châu Long