• Nguyễn Tuấn Khôi lúc 22-08-2017 16:12 (148 lượt xem) Điểm anh văn
    Dạ em có thắc mắc, em thi anh văn đầu vào là 550 điểm có được thông qua anh văn 2 luôn không hay vẫn phải học bình thường
  • ThS. Lê Trường Diễm Trang lúc 2017-08-22 22:09:15

    Em xem qui định của Nhà trường về chuyển điểm các học phần tiếng Anh ở file đính kèm nhé.