• BÙI CÔNG MINH lúc 08-08-2017 10:06 (45 lượt xem) Số môn tự chọn phải học
    Thầy(cô) cho em hỏi là em phải đăng ký bao nhiêu môn tự chọn mới được ra trường ạ? Em cảm ơn!
  • ThS. Lê Trường Diễm Trang lúc 2017-08-22 21:45:23

    Em nói rõ là em đang học ngành nào để Thầy, Cô trong Ban tư vấn tiện trả lời cho em nhé.