• Câu hỏi 48 lúc 19-05-2018 22:17 (63 lượt xem)

    Trong môn học Kinh tế lượng, phương pháp truyền đạt của giảng viên hơi cao so với mặt bằng chung của sinh viên nên sinh viên khó tiếp thu bài. Sinh viên cũng chưa hiểu được sự cần thiết của môn học này trong CTĐT của ngành.

  • Nguyễn Thị Châu Long lúc 2018-05-19 22:17:29

    Môn học này có vai trò quan trọng trong nghiên cứu khi học cao hơn nữa. Ngoài ra, đây còn là môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức ứng dụng vào công tác nghiên cứu thị trường và xử lý dữ liệu trong các lĩnh vực kể cả thương mại. BM sẽ yêu cầu giáo viên phụ đạo thêm và tổ chức ôn tập cho lớp trước khi thi.


    1 tập tin đính kèm