• Câu hỏi 45 lúc 19-05-2018 22:11 (76 lượt xem)

    Môn học Quản trị tài chính có khối lượng kiến thức quá lớn, thời gian học trên lớp chỉ 3 tiết/buổi nên sinh viên không đủ thời gian để nắm bắt hết kiến thức và giải bài tập để tiếp thu bài tốt.

  • Nguyễn Thị Châu Long lúc 2018-05-19 22:11:48

    Vì sinh viên ngành TMĐT chỉ học một học phần về tài chính nên giảng viên mong muốn giới thiệu những vấn đề cơ bản và quan trọng liên quan đến lĩnh vực tài chính cho sinh viên có kiến thức nền tảng. Chính vì vậy mà khối lượng kiến thức của môn học này khá nhiều. Tuy nhiên, giảng viên sẽ nhấn mạnh những phần quan trọng trong học phần cũng như giới hạn và củng cố kiến thức cho sinh viên trước khi thi.


    1 tập tin đính kèm