• Câu hỏi 33 lúc 04-05-2015 14:29 (517 lượt xem)

    Để ra trường cần tham gia công tác xã hội như thế nào?

  • ThS. Đàng Quang Vắng lúc 2015-05-04 14:29:41

    Sinh viên tìm hiểu trên Web Khoa ở QĐ 224/QĐ-ĐHSPKT-CTHSSV V/v “ ban hành quy định tổ chức thực hiện chương trình công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy”