• Câu hỏi 32 lúc 04-05-2015 14:29 (669 lượt xem)

    Học phí cho sinh viên năm cuối như thế nào?

  • ThS. Đàng Quang Vắng lúc 2015-05-04 14:29:22

    Đối với sinh viên năm cuối, đúng tiến độ các em còn đóng học phí 14 tín chỉ: gồm thực tập tốt nghiệp và ba môn thi tốt nghiệp hoặc khóa luận tốt nghiệp