• Câu hỏi 31 lúc 04-05-2015 14:29 (396 lượt xem)

    Sinh viên vùng cao có được giảm học phí hay không?

  • ThS. Đàng Quang Vắng lúc 2015-05-04 14:29:04

    V/v miễn giảm học phí cho các đối tượng miễn giảm được quy định tại công văn Số : 122 /HD/ĐHSPKT/CTHSSV (Hướng dẫn v/v thực hiện quy quy định miễn giảm HP). Có đăng tải trên trang web của trường và của Khoa sinh viên tự xem để biết mình thuộc đối tượng nào? Có thuộc đối tượng miễn giảm hay không?