• Câu hỏi 30 lúc 04-05-2015 14:27 (542 lượt xem)

  Để ra trường thì phải có 4 hay 16 ngày công tác xã hội?

 • ThS. Đàng Quang Vắng lúc 2015-05-04 14:27:31

  Theo “quy định về tổ chức thực hiện chương trình công tác xã hội đối với sinh viên HCQ”  ban hành kèm theo QĐ số 224/QĐ ngày 09/12/2013  thì:
  - Sinh viên phải tích luỹ số ngày CTXH tối thiểu/khoá đào tạo theo QĐ là 4 ngày với khoá đào tạo từ 4 năm trở lên (áp dụng cho khoá 2013 trở đi)
  - Đối với khoá 2012 quy định sinh viên phải tích luỹ 3 ngày CTXH với khoá đào tạo từ 4 năm trở lên là 1 ngày với khoá dưới 4 năm. Hệ liên thông thì được miễn. Việc tích luỹ ngày CTXH của sinh viên được thực hiện trong suốt khoá học. sinh viên tự quyết thời gian hoàn tất số ngày tích luỹ của mình. Nhà trường khuyến cáo sinh viên không để dồn vào cuối khoá. sinh viên tích luỹ đủ ngày theo quy định mới được công nhận xét tốt nghiệp. Trường hợp có vấn đề về sức khoẻ nên sinh viên rất khó khăn không thể tham gia được các hoạt động công tác xã hội thì phải làm đơn kèm xác nhận về tình trạng sức khỏe của cơ quan y tế để nhà trường xem xét, miễn giảm.
  Để rõ hơn về: nội dung công tác xã hội, mã hoá và quy đổi ngày CTXH. Cách tổ chức đánh giá công tác xã hội như thế nào thì các em có thể xem ở trang web của trường và của Khoa.