• Câu hỏi 28 lúc 04-05-2015 14:26 (537 lượt xem)

    Nếu sinh viên không tự tìm được công ty thực tập bằng mọi cố gắng thì khoa có thể giúp đỡ sinh viên để có công ty nhận thực tập hay không?

  • ThS. Đàng Quang Vắng lúc 2015-05-04 14:26:39

    Sinh viên phải tự tìm công ty thực tập, nếu không tìm được có thể làm đơn xin hoãn thực tập.