• Câu hỏi 27 lúc 04-05-2015 14:26 (528 lượt xem)

    Thời gian thực tập là năm 4, nhưng nếu năm 3 một số bạn muốn đi thực tập để năm 4 không đi thì có được không?

  • ThS. Đàng Quang Vắng lúc 2015-05-04 14:26:23

    Các em có thể xin đi thực tập sớm nhưng phải cân nhắc xem đã có đủ kiến thức chuyên ngành chưa và đi thực tập phải bảo đảm số thời gian tương ứng với số tín chỉ thực tập.