• SV lúc 24-06-2015 13:14 (60 lượt xem) Chào BTV, Em muốn hỏi là điểm trung bình chung toàn khóa để xét tốt nghiệp thì có tính điểm giáo dục thể chất và điểm giáo dục quốc phòng vào không?
  • ThS. Nguyễn Thanh Tuấn lúc 2015-06-24 13:17:29

    Điểm thể chất và giáo dục quốc phòng được tính riêng nha bạn. Không tính vào điểm trung bình trung học tập nha.

     

    Thân chào bạn