• Trần Minh Phú Qúy lúc 14-06-2015 19:21 (76 lượt xem) Cho em hỏi việc đuổi học được xét ở tuần thứ 50 của năm học ( dưới 4,5 với năm thứ 4) và xét 2 học kỳ ... vậy nếu em có đăng ký học ở HK3 (hè) thì điểm đó có được tính vào điểm để xét đuổi học ko ..? và nếu điểm là 4,49 thì có bị tính là dưới 4,5 không hay được làm tròn ? em xin cảm ơn !
  • ThS. Lê Văn Vinh lúc 2015-06-20 17:56:03

    Chào em,

    Nếu em học ở HK3 thì điểm này sẽ được tính vào điểm của năm học, và sẽ được tính vào điểm chung để xét xem sinh viên có bị buộc thôi học hay không. Điểm trung bình chung hiện tại tính theo 2 con số thập phân, tức là không làm tròn từ 4.49 thành 4.5. Tuy nhiên, nếu điểm rất sát như vậy thì nhà trường sẽ xem xét cụ thể từng trường hợp để xử lý sao cho có lợi cho các em.