• Hoàng lúc 29-05-2015 03:24 (75 lượt xem) Tại sao khoa chúng ta chỉ có danh sách các đề thi và đáp án 1 số môn mà không phải là tất cả các môn. Em thấy bên khoa CLC có danh sách đề thi và đáp án rất nhiều môn học ở các học kì trước khá có ích cho sinh viên tham khảo. Ví dụ môn kiến trúc máy tính học rất khó nhưng chúng em không có đề thi kì trước để làm thử mức độ như thế nào. Vậy nên em mong khoa sẽ đưa lên những đề thi và đáp án các môn học thuộc khoa để sinh viên chúng em tham khảo. Em cám ơn!
  • ThS. Nguyễn Hữu Trung lúc 2015-06-06 08:02:40

    Chào em!

    Theo qui định của nhà trường thì sau khi thi xong sẽ công bố đề thi và đáp án môn thi đó lên website của đơn vị mình bắt đầu triển khai từ học kỳ 1 năm 2014 - 2015 nên các môn không học trong học kỳ 1 năm 2014 - 2015 sẽ không có đề thi và đáp án. Còn đề thi và đáp án môn học nào đó của các học kỳ trước học kỳ 1 năm 2014-2015 thì các em phải xin thầy dạy môn đó.