• Thiều Quang Lâm lúc 05-09-2018 22:36 (38 lượt xem) Danh sách dự kiến tốt nghiệp đợt 1/2018-2019
  Chào thầy/cô, em bị không đạt trong việc đăng kí xét tốt nghiệp đợt 1/2018-2019 chạy ngày 05/9/2018. Em đã kiểm tra số tín chỉ đầy đủ và hoàn thành KLTN. Mong thầy/cô kiểm tra lại ạ! Mã SV: 14110100
 • ThS. Nguyễn Thị Việt Hà lúc 2018-09-06 08:09:58

  Chào em.

  Cô chạy thử xét tốt nghiệp cho em và kết quả như sau: 

  Nhóm môn học XHNV số tc bắt buộc phải đạt là 6 mà em mới tích lũy được 4tc nên em phải học đủ thêm 2 tc nữa trong nhóm môn học xã hội nhân văn.

  Em đã học được môn nhập môn logic học và nhập môn xã hội học. Trong nhóm môn đó em xem đã học môn nào rồi mà khác mã và chưa thấy có điểm thì lên  Khoa quản môn học làm đơn thay thế tương đương rồi nộp về Phòng Đào tạo nhé.

   

  Em xem chi tiêt trong file cô đính kèm.