• Trần Trung Kiên lúc 03-09-2018 19:32 (26 lượt xem) Hệ đào tạo sư phạm
    Cho em hỏi năm 2018 mình còn có hệ sư phạm CNTT không ạ ? Chương trifnh còn hỗ trợ miễn giảm học phí không ạ ?
  • ThS. Nguyễn Thị Việt Hà lúc 2018-09-04 07:38:09

    Chào em.

    Năm 2018 vẫn có hệ sư phạm CNTT.

    Các chính sách hỗ trợ miễn giảm học phí em vào trang web của phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên để xem kỹ hơn nhé: http://sao.hcmute.edu.vn/ArticleId/8a4a0543-926b-4be6-b913-1b20a2a280dc/thong-bao-ve-viec-xet-mien-giam-hoc-phi-tro-cap-xa-hoi-va-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-cho-sv-hoc-ky-i-nam-hoc-2018-2019