• Lâm Thị Yến Oanh lúc 15-06-2018 21:41 (67 lượt xem) Phúc khảo bài thi
    Chào Cô! Sao khi phúc khảo nếu điểm có thay đổi thì có được cập nhật tự động lên trên trang online không vậy Cô? E cảm ơn
  • ThS. Nguyễn Thị Việt Hà lúc 2018-06-15 22:48:45

    Nếu có sự thây đổi điểm sau khi chấm phúc khảo, các thầy cô sẽ lập biên bản và gửi phòng đào tạo cập nhật lại và em sẽ xem được điểm trên trang online nhé.

  • ThS. Nguyễn Thị Việt Hà lúc 2018-06-15 22:48:49

    Nếu có sự thây đổi điểm sau khi chấm phúc khảo, các thầy cô sẽ lập biên bản và gửi phòng đào tạo cập nhật lại và em sẽ xem được điểm trên trang online nhé.