• Lương Ngọc Lợi lúc 10-01-2018 10:10 (273 lượt xem) Điều kiện được làm đồ án tốt nghiệp
    Chào thầy cô, em là sinh viên khóa 14. Em muốn biết các điều kiện cụ thể để được làm đồ án tốt nghiệp như thế nào, cụ thể hơn em muốn biết là chưa làm TLCN thì được làm đồ án tốt nghiệp không? Em xin cảm ơn
  • TS. Lê Văn Vinh lúc 2018-01-15 16:11:08

    Em chờ Khoa thông báo nhé.