• Lê Đức Tài lúc 24-09-2017 18:39 (230 lượt xem) Vấn đề Anh Văn đầu ra
    Em chào thầy, Cho em hỏi, nếu mình thi AV đầu ra tại trường rồi, và đã đủ điểm để xét tốt nghiệp, nhưng do em đã thi ở năm nhất rồi, hiện tại em đang học năm 5 thì có cần phải thi lại để xét lại điểm anh văn đầu ra không thầy.
  • ThS. Nguyễn Hữu Trung lúc 2017-11-21 15:23:12

    Chào em!

    Nếu mình thi AV đầu ra tại trường rồi, và đã đủ điểm để xét tốt nghiệp, nhưng do em đã thi ở năm nhất rồi, hiện tại em đang học năm 5 thì cần phải thi lại để xét lại điểm anh văn đầu ra nhé em