• Nguyễn Phước Thạnh lúc 23-06-2015 08:13 (127 lượt xem) Thầy Cô cho em hỏi điểm phúc khảo môn Visual Basic thì vào ngày 9/6/2015 khi nào có điểm và em có thể xem điểm ở đâu ạ !
  • ThS. Nguyễn Thanh Tuấn lúc 2015-06-23 11:45:39

    Em theo dõi xem trên trang web của khoa CNTT: http://fit.hcmute.edu.vn (Khi nào có thì khoa sẽ post lên nha)

    Thân chào bạn