• Nguyen Van Quoc lúc 14-06-2015 21:04 (32 lượt xem) Thưa thầy/ cô, cho em hỏi là môn tương đương của môn Kỹ Thuật Điện Tử (CTT) là môn Điện Tử Căn Bản (CTT) (thông tin từ khoa điện), lúc em đi in bảng điểm thì trên danh sách xuất hiện cả 2 môn(điểm môn Kỹ Thuật Điện Tử(CTT) không thay đổi), trong khi các môn tương đương khác thì đã được cập nhật thay thế cho mã cũ. Mong thầy/ cô xác nhận 2 môn trên có tương đương với nhau không? và em có cần làm giấy tương đương không? Cám ơn thầy/ cô đã xem.
  • ThS. Nguyễn Hữu Trung lúc 2015-06-22 08:07:05

    Chào em!

    Sau khi trao đổi với bộ phận phụ trách, ban tư vấn trả lời em như sau:

    Môn kỹ thuật điện tử và điện tử căn bản : em làm đơn xin tương đương và qua khoa điện xin chữ ký rồi nộp lại cho khoa nhé.