• đỗ công phúc lúc 11-06-2015 15:28 (245 lượt xem) xem đề thi các năm trước thì vào đâu
  • ThS. Nguyễn Hữu Trung lúc 2015-06-11 19:26:10

    Chào em!

    Những câu hỏi không đúng phong cách hỏi có thể  các thầy trong ban tư vấn không trả lời em. Nhưng đây là lần đầu nên thầy sẽ trả lời em như sau:

    Em muốn xem đề thi các năm trước thì vào mục Đào tạo -> Đề thi và đáp án. Lưu ý là chỉ có đề thi và đáp án các môn bắt đầu từ học kỳ 1 nmw 2014 -2015 thôi vì khoa được lệnh đưa lên kể từ thời gian đó.

    Nhớ lần sau có hỏi thì nhớ chỉnh chu câu hỏi nhé.