• Trần Chí Hiếu lúc 22-05-2015 18:42 (68 lượt xem) thưa thầy/cô cho em hỏi: theo như kế hoạch đào tạo của lớp sư phạm k13 trong học kỳ 4 có môn " Kiến trúc máy tính và hợp ngữ" nhưng trong học kỳ vừa rồi trường không xếp lớp cho lớp chúng em... vậy nên em hỏi là ở học ky tới (hk 5) trư072ng có xếp lớp cho lớp em không.... hay là phải tự đăng ký giống như dạng ngoài chương trình đào tạo...?
  • ThS. Nguyễn Hữu Trung lúc 2015-06-06 07:56:46

    Chào em!

    Về thông tin mở lớp Kiến trúc máy tính và hợp ngữ em có thể chờ xem thông báo của đợt đăng ký môn học sắp tới nhé.