• Phan Đức Bình lúc 04-05-2015 09:29 (59 lượt xem) Cho em hỏi thời gian cụ thể nộp khóa luận tốt nghiệp kỳ này ? Em cảm ơn.
  • ThS. Nguyễn Hữu Trung lúc 2015-05-04 14:09:54

    Chào em!

    Hiện nay vẫn chưa cho thông báo chính thức về thời gian nộp khoá luận tốt nghiệp khoá 2011 nhưng theo các năm trước thì thời gian nộp và bảo vệ luận văn tốt nghiệp cách nhau 14 ngày và diễn ra trong khoảng giữa tháng 6 đến đầu tháng 7. Nên các em chuẩn bị thật tốt và sẳn sàng khi có thông báo chính thức trên website khoa.