• Câu hỏi 66 lúc 15-03-2015 23:19 (934 lượt xem) Cho e hỏi năm nay thi môn VB là đề đóng hay đề mở ạ. Nếu mở thì được đem theo những gì và có giới hạn tài liệu đêm vô không ạ. Em cảm ơn ạ!
  • ThS. Nguyễn Hữu Trung lúc 2015-03-15 23:19:48

    Kể từ học kỳ III năm học 2013 - 2014 môn Visual Basic 6.0 được thi đề mở nhưng có ràng buộc (chỉ cho phép mang tài liệu viết tay bằng bút mực trừ màu đen và không giới hạn số trang mang vào)