• Lý Hoàng Thắng lúc 22-10-2018 10:18 (16 lượt xem) về việc miễn giảm học phí
    tháng 9 em có làm dơn xin miễn giảm học phí vì em thuộc diện dân tộc thiểu số ở khu vực đặc biệt khó khăn, với gia đình em thuộc hộ cận nghèo có sổ cận nghèo, em làm đơn từ tháng 9 nhưng tới giờ chưa thấy thông báo gì cả thầy, em muốn biết em có được xét không ạ. và vào xem danh sách miễn giảm ở đâu ạ
  • Lê Quang Bình lúc 2018-10-22 10:26:35

    em có thể xem phần học phí của mình được giảm trên trang online, phần thanh toán học phí.

    Nếu có vấn đề cần giải đáp, em có thể liên hệ thầy Bình - quangbinh@hcmute.edu.vn