• Luu Dinh Huan lúc 18-10-2018 16:55 (23 lượt xem) Tư vấn chuyển trường
    Kính thưa các thầy cô cho em hỏi là sinh viên năm nhất chuyển trường được không hay là đợi học kỳ hè rồi mới xin chuyển và xin trường mà em muốn chuyển tới là xin ngay bây giờ luôn hay là đợi đến lúc đó rồi xin. Em xin cam on
  • Lê Quang Bình lúc 2018-10-19 08:42:27

    Chào em!

    em làm đơn, gửi phòng tuyển sinh và công tác SV tại phòng A1.203 để được xem xét