• Nguyễn Văn Tân lúc 16-10-2018 16:49 (8 lượt xem) Xin cấp lại biên lai học phí hk1
    Em cần xin giấy biên lai học phí để nộp cho xã xin vay vốn
  • Lê Quang Bình lúc 2018-10-18 10:06:05

    Biên lai thu học phí chỉ cấp 1 lần khi SV nộp tiền học phí, không cấp lại lần 2.

    Để chứng nhận em đã nộp tiền, em có thể liên hệ phòng Kế hoạch tài chính để được xem xét, hỗ trợ