• Nguyễn Đức Nhật lúc 16-10-2018 09:14 (11 lượt xem) Thời hạn vay vốn chính sách
  Chào thầy ( cô) ! Em là sinh viên hệ sư phạm (4,5 năm). Thầy (cô) cho em hỏi về vay vốn chính sách xã hội. Thời hạn vay là bao lâu? và hệ sư phạm thêm nửa năm thì thời hạn trả có được kéo dài thêm nửa năm không ? Khi sang năm học cuối ( học kỳ thứ 9) thì em có được vay nữa không hay là chỉ được vay đến hết năm 4 ? Em cảm ơn thầy ( cô).
 • Lê Quang Bình lúc 2018-10-18 10:13:28

  Gởi em trích quy định:

  Điều 6. Thời hạn cho vay:

  1. Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày đối tượng được vay vốn bắt đầu nhận vốn vay cho đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi) được ghi trong hợp đồng tín dụng. Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ.

  2. Thời hạn phát tiền vay là khoảng thời gian tính từ ngày đối tượng được vay vốn nhận món vay đầu tiên cho đến ngày học sinh, sinh viên kết thúc khoá học, kể cả thời gian học sinh, sinh viên được các trường cho phép nghỉ học có thời hạn và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có). Thời hạn phát tiền vay được chia thành các kỳ hạn phát tiền vay do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định hoặc thoả thuận với đối tượng được vay vốn.

   3. Thời hạn trả nợ là khoảng thời gian tính từ ngày đối tượng được vay vốn trả món nợ đầu tiên đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi). Đối với các chương trình đào tạo có thời gian đào tạo không quá một năm, thời hạn trả nợ tối đa bằng 2 lần thời hạn phát tiền vay, đối với các chương trình đào tạo khác, thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay. Thời hạn trả nợ được chia thành các kỳ hạn trả nợ do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định.

  Như vậy, em nên liên hệ ngân hàng chính sách xã hội tại địa phương để xem mẫu hợp đồng cho bvay để biết chính xác