• Nguyễn Lâm Tới lúc 14-10-2018 03:11 (22 lượt xem) Sinh viên bị xóa tê
    Sinh viên bị xóa tên có cơ hội đi học lại không?? Nếu có, cần thủ tục gì?
  • Lê Quang Bình lúc 2018-10-14 11:11:24

    Tùy vào lý do bị xóa tên và lý do dẫn đến vi phạm để xem xét.

    Em làm đơn xin cứu xét, gởi phòng tuyển sinh và công tác SV để được xem xét