• Trần Phú Được lúc 29-09-2018 08:19 (6 lượt xem) xin tạm dừng học tập học kì 1 năm học 2018-2019
    hiện tại em đang là sinh viên năm cuối, do kinh tế gia đình gặp chút vấn đề, nên em không có đăng kí môn học trong kì này, và em xin tạm dừng học tập 1 kì em không biết đăng kí tạm dừng học tập trong kì 1 năm 2018-2019 như thế nào, xin thầy cô tư vấn giúp em em xin cảm ơn
  • Lê Quang Bình lúc 2018-10-09 15:24:16

    Em tải mẫu đơn và làm theo hướng dẫn tại đường link sau:

    http://sao.hcmute.edu.vn/ArticleId/b29feefa-ef49-4f24-b3d2-88ea3e09016f/cac-mau-don-lien-quan-den-hoc-vu