• Nguyễn Văn Hòa lúc 28-09-2018 18:56 (5 lượt xem) Gmail trường cấp
    Dạ cho e hoi làm sao để đăng nhâp gmail trường cấp ạ, tên người dùng ra sao và mật khẩu như thế nào.E cảm ơn ạ
  • Lê Quang Bình lúc 2018-10-09 15:23:23

    Em xem hướng dẫn tại biên nhận hồ sơ nhập học, được cấp cho em lúc nhập học

    Hoặc liên hệ THầy Hà, trung tâm thông tin máy tính để được hỗ trợ