• Trần văn Thành lúc 27-09-2018 20:52 (5 lượt xem) Sinh viên học kì kéo dài hết thời gian học tập tại trường
    Em hệ cao đẳng k12 do thực hiện NVQS nên em xin bảo lưu 2 kì. Và đăng kí hc lại kì 3 vừa rồi. Sao trên trang online em thấy ghi bị buộc thôi học và có quyết định nữa không biết có ảnh hưởng gì đến việc Xét TN không ? Em đang trả nợ 1 môn còn thiếu !
  • Lê Quang Bình lúc 2018-10-09 15:22:09

    Em làm đơn xem xét để trường kiểm tra hồ sơ, xem xét để em kéo dài thời gian học tập.

    Hiện tại nếu em bị buộc thôi học thì ko được xét tốt nghiệp

    Đơn nộp tại phòng A1.203 - Tòa nhà trung tâm