• Huỳnh Thanh Hòa lúc 13-10-2017 10:57 (296 lượt xem) Học bổng khuyến khích
  Em có thắc mắc về thứ tự yêu tiên khi xét học bổng khuyến khích mong thầy cô giải đáp. ví dụ : trong trường hợp em có điểm học tập là 9.5 và rèn luyện loại tốt, và một sinh viên khác có điểm học tập là 8.5 và điểm rèn luyện loài xuất sắc thì thứ tự ưu tiên xét của sinh viên nào cao hơn (Các điều kiện khác đều đạt). Em cảm ơn
 • Lê Quang Bình lúc 2017-10-17 11:05:42

  Ưu tiên 1: Nhóm những SV có học lực giỏi, rèn luyện xuất sắc

  Ưu tiên 2: Những SV có học lực khá trở lên, rèn luyện khá trở lên (ngoài nhóm ƯU tiên 1)

  Nhóm ưu tiên 1 xét trước, xong mới đến ưu tiên 2

  TRong cùng 1 nhóm ưu tiên, thứ tự sắp xếp là theo điểm trung bình học tập, nếu trung bình học tập bằng nhau sẽ xét đến điểm rèn luyện