• LÂM THANH SANG lúc 12-10-2017 21:35 (242 lượt xem) Vì sao học phí tăng mà Quỹ Học bổng năm học không tăng
    Theo như nội dung trong mail Thầy Bình gửi SV có đoạn: "Quỹ học bổng KKHT được thành lập hằng năm dựa trên học phí của sinh viên đóng cho nhà trường theo quy định của nhà nước." Nhưng năm học trước, học phí của SV đóng cho Nhà trường thấp hơn năm học nay, nhưng năm ngoái mức học bổng Khá 800.000/ tháng, năm nay học phí tăng nhưng vẫn 800.000. Vậy Quỹ học bổng KKHT được thành lập theo nguyên tắc nào, có đúng như nội dung đã gửi cho SV hay không?
  • Lê Quang Bình lúc 2017-10-17 11:11:58

    Phòng đã nhận được thông tin và sẽ tham mưu Hiệu trưởng

    Trân trọng cảm ơn em