• Tran Cong Minh lúc 12-10-2017 09:50 (152 lượt xem) chuyển môn học thực tập
    hiện nay trong lịch học của e có muôn thực tập tiện ( 2 tuần nữa mới học ) nhưng lại học chung với lớp khác, vậy e có thể xin chuyển qua lớp tiện khác để học với các bạn cùng lớp được không ạ, và phải làm như thế nào ạ? e cam on
  • Lê Quang Bình lúc 2017-10-17 11:12:56

    Em có thể hỏi câu này với Trưởng bộ môn hoặc nhóm tư vấn của khoa cơ khí máy nhé