• Trần Quang Minh lúc 11-10-2017 18:07 (240 lượt xem) đóng học phí
    năm nay có sự thay đổi về đóng học phí nhưng em không thấy thông báo nên không rành lắm, em đóng học phí đợt một chỉ 4 triệu cho hệ đại trà và còn thiếu 500 ngàn nữa, cho em hỏi là đợt một sẽ hết hạn vào 11 tháng 11 hay 31 tháng 10 vậy ạ
  • Lê Quang Bình lúc 2017-10-17 11:14:16

    Em xem quy định học phí trên website phòng Kế hoạch tài chính nhé

    http://fpo.hcmute.edu.vn/

    Mục tin mới