• Trần Lê Huy lúc 29-09-2017 10:37 (314 lượt xem) Điều kiện xét Học Bổng KKHT HK I , 2016-2017
    Em xin chào các thầy cô Phòng TS và CTHSSV. Em muốn hỏi là sv có một môn có điểm thi kết thúc học phần dưới 5, nhưng vẫn qua môn (điểm giữa kỳ trên 5). Vậy thì có nằm trong diện được xét không ạ? Em cảm ơn.
  • Lê Quang Bình lúc 2017-09-29 11:06:55

    Chỉ xét điểm trung bình môn học trên 5 là được em nhé