• Đình Trung lúc 29-09-2017 10:25 (333 lượt xem) Học bổng
    Điều kiện xét học bổng là điểm giữa kì và điểm thi phải trên 5.0 phải ko thầy!!
  • Lê Quang Bình lúc 2017-09-29 11:19:25

    Điểm trung bình chung môn học ko được dưới 5