• Lê Trung Hưng lúc 28-08-2017 15:38 (219 lượt xem) tiền học cải thiện
    Chào ban tư vấn.Em hiện là sinh viên k14 khoa Xây Dựng kì này em có đăng kí học cải thiện vài môn cho em khi học cải thiện có tính tiền không ạ? Tại hiện giờ trong tài khoản sinh viên để giá tiền các môn học cải thiện là 0 đồng. Em cảm ơn!
  • Lê Quang Bình lúc 2017-08-29 11:11:32

    Học cải thiện có tính học phí em nhé

    Em nên liên hệ phòng KHTC (A1.102) để kiểm tra, xử lý