• Nguyễn Quàng Vinh lúc 27-08-2017 15:19 (373 lượt xem) điểm rèn luyện
    Chào thầy cô! Trong kỳ 2 năm học 2016-2017 em tham gia nhiều hoạt động của ban mà hiện tại em thấy điểm rèn luyện cộng chưa đủ. Em có tham gia tìm hiểu giao thông do ban tổ chức tại hội trường, ý tưởng xanh,.. em không nhớ còn hay không những mong phòng ban xem lại. Cảm ơn
  • Lê Quang Bình lúc 2017-08-29 11:34:36

    EM liên hệ Ban tổ chức các hoạt động mà em tham gia để họ cộng điểm