• Tran Cong Minh lúc 26-08-2017 18:38 (249 lượt xem) Trễ học phí
    cho em hỏi là em đã đóng trễ học phí và em mới đóng tại 33 Nguyễn Văn Bá như trong mail sv đã nhắc trước ngày 25/8, vậy khi nào em mới được dkmh tiếp ạ vì sắp hết tg dkmh rồi ạ
  • Lê Quang Bình lúc 2017-08-29 11:35:17

    Em sẽ được đăng ký vào đợt điều chỉnh đăng ký môn học