• Phạm ngọc dương lúc 21-08-2017 18:27 (106 lượt xem) Nộp trễ học phí học kì 2 2016-2017
    Dạ. Em nộp học phí trễ, em đã nộp học phí học kì 2 2016-2017 bằng hình thức chuyển khoản tại ngân hàng agribank chi nhánh 9 vào ngày 8/8, vậy trường hợp của em có được đăng kí môn học học kì 1 2017-2018 không ạ và nếu được đăng kí thì đăng kí trong khoảng thời gian nào ạ?
  • Lê Quang Bình lúc 2017-08-29 11:12:31

    Em thường xuyên theo dõi thông báo của phòng TS&CTSV trên email SV để xem tình trạng đăng ký môn học của cá nhân