• Nguyễn Quốc Đạt lúc 21-08-2017 16:56 (135 lượt xem) add à cho e hỏi
    đăng ký giấy chứng nhận sinh viên s v và lấy ở đâu
  • Lê Quang Bình lúc 2017-08-21 17:04:00

    Thân chào em!

    Em đăng ký trên trang online.hcmute.edu.vn

    Nhận tại phòng A1.203, phòng tuyển sinh và công tác SV