• Phạm Quang Trung lúc 21-08-2017 08:49 (101 lượt xem) Xin thông tin về thử thách học vụ ?
    Khi bị thử thách học vụ, phải học 15 tín chỉ trên 1 học kì. Vậy cho em hỏi có thể đăng kí trên 15tc được không ạ ?.
  • Lê Quang Bình lúc 2017-08-21 09:03:32

    Không nên em nhé. Vì đã thử thách học vụ để em chú tâm học tập, nâng điểm lên. Ko nên học nhiều sẽ có kết quả không tốt