• Phạm Thành Dững lúc 18-08-2017 17:42 (112 lượt xem) đăng ký học phần
    Hôm.nay em có lên trang online xem thời khóa biểu .Nhưng em lỡ tay bấm trúng chữ in thời khóa biểu.nhưng chưa tới thời hạn đăng ký học phần và chỉnh sữa học phần.vậy cho hỏi em có thể được đăng ký học phần như các bạn bình thường hay không ? Hay em phải học theo thời khóa biểu mà em đã in ra ạ.nếu em muốn đăng ký lại như các bạn thì em phải làm sao ạ
  • Lê Quang Bình lúc 2017-08-21 09:10:26

    Đến thời gian đăng ký môn học, em vẫn đăng ký bình thường và học theo thời khóa biểu đăng ký.

    Nếu có vấn đề gì về đăng ký môn học em có thể hỏi cô Sương, phó phòng đào tạo. suongptt@hcmute.edu.vn