• Nguyễn Hồ Bửu lúc 17-08-2017 00:19 (174 lượt xem) Chuyển đổi ngành học
    Em có nộp đơn xin chuyển đổi ngành học vào ngày 1/8/2017 . Cách đây vài hôm em có gọi điện hỏi về tình trạng đơn của em, thì được thông báo là thầy hiệu trưởng đi công tác nên chưa giải quyết đơn cho em được. Em muốn hỏi là đơn của em hiện tại đã được xét duyệt chưa ạ? Nếu đã xét duyệt rồi thì em có cần đến phòng CTHS-SV để nhận MSSV mới không?
  • Lê Quang Bình lúc 2017-08-21 09:22:21

    Em có thể gọi điện trước để nghe kết quả rồi xử lý. Số điện thoại bộ phận tiếp nhận hồ sơ: 02837222764