• kim thị bích thảo lúc 16-08-2017 09:38 (123 lượt xem) về vấn đề tạm dừng học
    cho e xin hỏi là trong thời gian đăng kí môn học nếu mình muốn đăng kí tạm ngưng học thì có được không ạ
  • Lê Quang Bình lúc 2017-08-16 14:05:30

    Em có thể tạm ngưng học và rút môn học đã đăng ký trong tuần điều chỉnh. Sau thời gian đó, em có thể tạm ngừng học nhưng phải nộp tiền học phí