• Lưu Trọng Hoàng lúc 14-08-2017 10:12 (149 lượt xem) Giấy xác nhận NVQS
    Em muốn đăng kí giấy xác nhận NVQS ,thì em đăng kí giấy xác nhận Sinh viên đúng không ạ ?. Tại em lên trang online.hcmute.edu.vn thì chỉ có 2 loại giấy vay vốn và giấy xác nhận SV ạ. Em cám ơn.
  • Lê Quang Bình lúc 2017-08-16 14:09:43

    Đúng em. Là giấy xác nhận SV em nhé