• Nguyễn Văn Quang lúc 11-08-2017 13:32 (162 lượt xem) điều kiện nhận học bổng
    Em muốn biết rõ hơn về những điều kiện đầy đủ để SV có thể nhận được học bổng khuyến khích học tập loại giỏi. Em cảm ơn!
  • Lê Quang Bình lúc 2017-08-16 14:36:46

    Để được học bổng loại giỏi em cần có điểm học tập loại giỏi và điểm rèn luyện xếp loại xuất sắc.